Kas nepieciešams, lai izgrieztu klienta pasūtījumu uz ūdensgriezēja?

4
December

Rasējums / skice

Ir nepieciešams rasējums / skice kādā no sekojošiem formātiem – dwg vai dxf – un apstrādājamais materiāls.