EKSPLUATĀCIJA, APKOPE

Kenner konsolveida hidroabrazīvās griešanas iekārta KWJ-3015C ekspluatācija, apkope

Iekārta ir paredzēta ilgam un drošam ikdienas darbam. Tomēr kā jebkurai iekārtai, tai ir nepieciešama ikdienas apskate un periodiska apkope! Operatoram ir nepieciešams periodiski pārbaudīt augstspiediena sūkņa hidrauliskās eļļas līmeni un pienākošā ūdens filtra stāvokli. Atkarībā no lietošanas intensitātes (darba stundām), iekārtai periodiski ir jāveic apkope – jāmaina griezējgalvas sprauslas fokusējošais ūdens/abrazīva uzgalis un dimanta (vai safīra) dīze; augstspiediena sūknim ir nepieciešams pārbaudīt un ieeļļot augstspiediena un zemspiediena vārstus (pēc nepieciešamības – nomainīt), apmēram reizi gadā būtu nepieciešams nomainīt hidraulisko eļļu un lineāro vadīklu eļļošanas kasetnes.

Apkopi iesakām veikt ar speciāliem, tam paredzētiem instrumentiem.

Ja ievēros visus augstākminētos nosacījumus, tad iekārta kalpos ilgi un tā neprasīs nekādus papildu materiālos ieguldījumus!